Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa;

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTCN) – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 như sau: